ติดต่อเต็นท์

หจก.เจริญแสงพูนทรัพย์

133 หมู่ 10 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลชอนไพร (หน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง)

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

056-743355 , 056-721965 , 085-0507177